22 maja 2024

Czym jest briefing w marketingu?

Briefing to dokument używany przez dział marketingu lub agencję do zebrania wszystkich niezbędnych informacji o produkcie lub usłudze przed rozpoczęciem projektowania kampanii. Odzwierciedla ona wyobrażenie firmy o tym, co chce osiągnąć oraz jakie ma środki i zasoby. Ponieważ jest to kluczowy dokument w rozwoju kampanii, często jest sporządzany wspólnie przez agencję i samą firmę. Ułatwia to koordynację i przekazywanie informacji między nimi.

Jakie są elementy briefingu?

Każdy briefing powinien zawierać następujące aspekty:

Dostępny budżet

Określa zasoby, jakie firma może wydać w celu przeprowadzenia kampanii reklamowej. Koszty każdej kampanii są bardzo ważne, a pomiar zwrotu bardzo złożony. Dlatego trzeba jasno określić maksymalny budżet, jaki można zainwestować, a z niego zdefiniować wszystkie elementy, które można wykorzystać i kanały, którymi można dostarczyć przekaz.

Persona nabywcy

Konieczne jest ustalenie w bardzo konkretny sposób, kto jest docelowym odbiorcą całej strategii reklamowej. Jest to bardzo ważna część procesu, ponieważ z jednej strony jest podstawą do wyboru kanałów, przez które będzie przekazywany komunikat. Z drugiej strony pozwoli to na dostosowanie budżetu do istniejących możliwości i na to, że przekaz trafia do tych osób, które są potencjalnie zainteresowane produktem, a nie do innych, które nie czują takiej samej potrzeby.

Charakterystyka klienta

Konieczne jest poznanie każdej z istotnych cech i właściwości odbiorców, do których firma kieruje swoją ofertę: miejsca zamieszkania, wieku, preferencji, stylu życia, siły nabywczej, zainteresowań, sposobu wykorzystania czasu wolnego… Wszystko to pozwoli na zaprojektowanie produktu w najbardziej specyficzny sposób, zgodnie z potrzebami klienta i podkreślenie w kampanii tych atrybutów, które ceni on najbardziej.

Warunki rynku

Konieczne jest zrozumienie i odzwierciedlenie sytuacji, w jakiej znajduje się potencjalny rynek. W zależności od sytuacji gospodarczej oraz od tego, czy jest to produkt, który jest na rynku od dawna, czy też pojawiają się inne substytuty, określa się, czy jest to rynek rosnący, dojrzały czy kurczący się. Kluczowe jest stworzenie realistycznej i możliwej do wykonania prognozy oczekiwań. Tworzenie prognoz niemożliwych do zrealizowania nie ma sensu, ponieważ jest to samooszukiwanie się, które może skutkować marnowaniem zasobów, którymi dysponuje firma. Jeśli zdecydowano się na realizację hojnego budżetu w stosunku do zasobów firmy na podstawie oczekiwań wykraczających poza rzeczywiste, zwrot z inwestycji będzie bardzo mały lub nie pokryje wszystkich kosztów i wysiłków. W konsekwencji może być zagrożona stabilność finansowa firmy.

Źródło: http://topmarketing.pl