13 kwietnia 2024

Wygląd skutecznej strony sprzedażowej – jaki powinien być, by uzyskać optymalną konwersję?

Sprzedaż w Internecie opiera się przede wszystkim na własnej stronie internetowej, która powinna być głównym źródłem pozyskiwania klientów. Znajdować się na niej muszą dobrej jakości teksty, a więc konieczny jest tu dobry copywriting. Tekst jednak musi być atrakcyjny nie tylko pod względem treści, ale i formy. Nawet silnie perswazyjny język i werbalne triki psychologiczne nie zadziałają, jeżeli strona nie będzie przyjazna i przyjemna w odbiorze jako całość. Na jakich zasadach powinno opierać się więc projektowanie stron internetowych?

Jednolita ściana tekstu – główny powód natychmiastowego opuszczania strony przez odwiedzających

Często popełniany przez wiele firm błąd polega na uczynieniu z tekstu przeszkody nie do pokonania. O ile w przypadku tekstów na papierze nie jest to problem, o tyle teksty internetowe czyta się zupełnie inaczej i bardzo łatwo się do nich zniechęcić.

Dobry copywriting to nie tylko znajomość języka korzyści i elementów perswazji, ale też zasad rządzących strukturą wizualną tekstu. Ten powinien być podzielony na akapity, które nie będą zbyt długie. Należy jednak unikać akapitów, które zajmują jedną linijkę – te zniechęcają często tak samo skutecznie, jak długie bloki tekstu.

Dodatkowo w tekście muszą znajdować się takie elementy, jak:

• wypunktowania
• pogrubienia
• podkreślenia
• kursywa

Ich zadaniem jest wyszczególnienie najważniejszych informacji. Dla marketerów, a także dla wielu firm, nie jest bowiem tajemnicą, że czytelnicy są bardzo wybiórczy, rzadko kiedy czytając tekst w całości. Najczęściej przechodzą oni od razu do tej jego części, która zawiera interesujące ich informacje, a żeby mogli to zrobić, muszą one się wyraźnie odróżniać od reszty tekstu.

Harmonia i porządek

Chociaż skuteczna strona sprzedażowa musi zawierać wysokiej jakości teksty z zastosowanymi wyróżnieniami, dość łatwo jest wprowadzić w nie chaos. Dzieje się to przede wszystkim wtedy, gdy wymienione powyżej elementy zastosowane są lekkomyślnie i mało konsekwentnie. Powinno się unikać stosowania bardzo wielu wyróżnień, akcentując wizualnie tylko to, co jest naprawdę ważne, ułatwiając w ten sposób nawigację.

Stosowanie bardzo wielu pogrubień, podkreśleń i tekstu napisanego kursywą, mieszając do tego te formy akcentowania poprzez umieszczenie ich blisko siebie, sprawia, że tekst staje się nieczytelny.

Skuteczna strona sprzedażowa powinna też charakteryzować się odpowiednim doborem barw. Chociaż czasami przydatne jest zastosowanie tekstu innego koloru, należy uniknąć sytuacji, w której będzie on bił po oczach niczym choinka.

Dodatkowo projektując stronę dobrze zadbać o harmonię barw, czyli dobór kolorów, które do siebie pasują. Istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają stworzenie idealnej palety do zastosowania na stronie. Z kolorami interfejsu strony powinny też współgrać barwy użytych w tekście grafik i fotografii.

Warto zadbać też o dobrą typografię, dobierając odpowiednie czcionki i konsekwentnie je stosując. Bardzo często można napotkać strony, na których panuje typograficzny chaos. Czcionki nie tylko nie pasują do siebie, ale też różne nagłówki i akapity stworzone są przy użyciu różnych czcionek, przez co tekst wygląda nieprofesjonalnie.

Projektowanie stron internetowych według powyższych wytycznych uczyni sprzedaż w Internecie o wiele skuteczniejszą. Dobry copywriting to więc nie wszystko — trzeba zadbać jeszcze o jak najlepsze doświadczenia czytelnika z kontaktu z naszą stroną poprzez uczynienie jej przystępną, aby mógł on gładko przebrnąć przez tekst, do samego jego końca.